Tin Tead

TİNTED Performans Özellikleri

Yumurta Üretimi

% 50 Verim Yaşı 147 Gün
% Pik Randıman 94,5
% 90 Üzerindeki Süre 35 Hafta
% 80 Üzerindeki Süre 48-50 Hafta

 

Tavuk-Gün Yumurta Adedi

72 Haftalık Dönemde 320 Adet

 

Tavuk-Kümes Yumurta Adedi

72 Haftalık Dönemde 315 Adet

 

Tavuk-Kümes Yumurta Kütlesi

72 Haftalık Dönemde 20,057 g

 

Ortalama Yumurta Ağırlığı

72 Haftalık Dönemde 65,6 g

 

Vücut Ağırlığı

20. Haftada 1600 g
Dönem Sonu 1900 g

 

Yaşama Gücü

Büyütme Dönemi % 96-97
Yumurtlama Dönemi % 96-97